Leda Onda wassergeführt                                     statt 4.578 € jetzt 3.600 €

Leda Onda wassergeführt jetzt 3.600 €

          Austroflamm Tower Xtra   statt 3.480 €  jetzt....... 2.800 €

Austroflamm Tower Xtra nougat jetzt 2.800 €

      Cera Solitherm Theramotte anthrazit               Preis  3.900 €     statt .........4.829 €

Cera Theramotte anthrazit jetzt 3.900 €

Cera Divino 3   Preis  3.150 €   statt   3.963 €

Cera Divino 3 jetzt 3.150 €

Cera Scusi Plus  Preis  3.100 €   statt  3.838 €

Cera Scusi Plus schwarz jetzt 3.100 €

Cera Nano grau ...............................    2.199 €

Cera Nano grau 2.199 €

MEZ Sanremo  Preis 2.900 €   statt    3.980 €        Stahlmantel schwarz  (keine Kachel)

MEZ Sanremo Ausstellungsstück jetzt 2.900 €

                Austroflamm Lucy cook                                         statt 2.285 € jetzt 1.850 €

Austroflamm Lucy cook jetzt 1.850 €

Contura 790 K  (Kachel schwarz) mit Speicher                statt 3.510 € .................2.800 €

Contura 790 K Kachel schwarz mit Speichersteinen jetzt 2.800 €

 Contura 630 T mit Holzfachtür in Speckstein                 statt 3.840 €  jetzt....... 3.000 €

Contura 630 T Speckstein Korpus grau jetzt 3.000 €

              Contura 720 T   (Speckstein)                  .             statt 2.560 €       jetzt  2.050 €

                Koppe Nexus Midi  Speckstein                                  statt 4.390 €  jetzt  3.500 €

Skanderborg  Gira   Speckstein  statt  2.698 €                jetzt nur noch 2.469 €

Skanderborg Gira Speckstein